NILAI-NILAI 1 MALAYSIA


Photo Cube Generator1.)Budaya kecemerlangan
Pengamalan budaya kecemerlang dan berprestasi tinggi akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi. Kejayaan dan pencapaian masyarakat dan negara bergantung setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. Budaya berprestasi tinggi memastikan bahawa setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. Sikap sambil lewa dan acuh tak acuh tidak boleh wujud dalam masyarakat yang berdaya maju.

Dengan Budaya Kecemerlangan, kerajaan dapat menggariskan satu hasrat untuk diikuti oleh rakyat Malaysia. Pengenalan Key Performance Indictor (KPI) untuk setiap kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan adalah sebagai tanda ukur untuk pihak kerajaan sendiri mengukur tahap kecemerlangan.

KPI yang diperkenalkan juga akan mengakibatkan setiap dari kementerian dan juga agensi serta badan-badan kerajaan akan lebih berusaha untuk mencapai tahap KPI yang dikehendaki.Setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan diawasi dan dipantau. Bukan untuk mencari kesalahan ataupun mencari kambing hitam untuk sebarang situasi, tetapi adalah memudahkan kerajaan untuk mengambil langkah pembetulan. Mana-mana agensi yang tidak dapat mencapai tahap KPI yang memuaskan akan disemak semula untuk memastikan di manakah berlakunya kelemahan yang boleh diperbaiki. Ini adalah satu tindakan yang terbaik untuk memastikan setiap dari komponen kerajaan dapat menjalankan tanggung jawab dengan cemerlang.

Budaya Kecemerlangan ini juga dapat menaikan taraf ekonomi negara. Dengan mengamalkan Budaya kecemerlangan, setiap daripada komponen kerajaan dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang. Kecemerlangan tugas-tugas ini akan secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap aspek gerak kerja di dalam negara. Apabila gerak kerja negara dapat ditingkatkan dan di jalankan dengan cemerlang, kos pentadbiran secara tidak langsung juga akan dapat dikurangkan. Perlaksanaan Budaya Kecemerlangan ini juga akan dapat meningkatkan tahap ekonomi negara.

Penerapan Budaya Kecemerlangan akan dapat meningkatkan taraf sosial rakyat Malaysia. Ini kerana kesemuanya berhubung kait antara satu sama lain. Dengan penerapan Budaya Kecemerlangan yang bermula dari pihak kerajaan itu sendiri, segala urusan yang berkaitan dengan pihak kerajaan akan dapat diperlicinkan. Dengan secara tidak langsung, setiap dari badan kerajaan itu dapat menjalankan tugas dengan baik. Ini akan mempengaruhi mereka yang berurusan dengan kerajaan. Apabila kerajaan dapat berfungsi dengan baik maka masyarakat juga dapat berfungsi dengan baik. Apabila masyarakat dapat berfungsi dengan baik maka taraf sosial juga akan dapat ditingkatkan.

2.)Ketabahan
Setiap perjuangan atau perlaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya yang tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan. Penggemblengan semangat bekerja keras, dedikasi serta tabah dalam menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik untuk mencapai sesuatu matlamat.Oleh itu, Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara.

Sikap mudah mengalah, kecewa dan menyerah kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya.Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji dan hendaklah memperbaikinya secara positif. Pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menangani segala kegagalan

3.) Rendah hati
Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. Sifat berhemah dan berbudi bahasa perlu dijadikan amalan hidup kita. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai seseorang yang mengamalkan sifat merendah diri yang mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. Orang yang merendah diri bermaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. Selain itu, segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari oleh masyarakat Malaysia.Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.


4.)Penerimaan
Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur paksaan.

Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidak jujuran.Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama.

Penerimaan semua kaum untuk mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil, menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan, lapisan masyarakat, kaum, etnik, agama dan fahaman politik.

Semua peluang seperti pendidikan, biasiswa, subsidi, bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan 1Malaysia.Pembangunan diri tanpa mengambil kira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang.

5.)Kesetiaan
Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara ,prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi.Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kau m serta kelompok sendiri.

Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan, keteguhan, kejayaan dan kecemerlangan. Kesetiaan ini seterusnya akan membina kepercayaan dan menjalin satu ikatan antara dua pihak.Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan, pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan.

6.)Meritokrasi
Meritokrasi merupakan hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara.Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria tersebut berhak dipilih.Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi, pemilihan berasaskan kepada prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang.Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi

7.)Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraa.Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya.Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa Terbuka Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular.Semua aliran, sama ada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Cina atau Sekolah Tamil hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama.

Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk 1Malaysia. Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.

8.)Integriti
Integriti penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak tanpa mengira kedudukan Masyarakat perlu bersikap jujur dan amanah terhadap sesuatu tindakan dan percakapan dan sentiasa berusaha memperbaiki kesilapan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Nilai ini menekankan bahawa kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran yang tidak sah.Budaya berprestasi tinggi adalah asas utama integriti dalam semua aspek dan perkhidmatan yang diberi

Rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab agar bangsa dan negara sentiasa disegani dan dihormati oleh semua pihak. Integriti merangkumi sifat-sifat amanah, bersih dan cekap dalam melakukan sebarang tugas dan melaksanakan tanggungjawab.

DEFINISI 1 MALAYSIA


Photo Cube Generator

 

          Konsep “1 Malaysia. Rakyat Didahulukan. Pencapaian Diutamakan”, telah diperkenalkan oleh Dato’ Sri Najib Bin Tun Abdul Razak setelah beliau secara sah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 pada 3 April yang lalu. 1 Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. 1 Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat.  Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. 

Dalam erti kata 1 Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang akan membantu memastikan aspirasi negara, iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Pengertian ini adalah berdasarkan hujah bahawa untuk mencapai status negara maju seperti mana yang diilhamkan melalui Wawasan 2020, syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu.

1 Malaysia adalah penerusan agenda untuk membina negara. Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Selain itu,‘ Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masing-masing.1 Malaysia memerlukan kepimpinan dan rakyat yang berintegriti tinggi.  Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab kepada negara.Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar dan negara akan makmur.

1 MALAYSIA VIDEO (Playlist)


RUMAH TERBUKA MALAYSIA


       Kerajaan Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan sebanyak enam perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama.Ia dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia dan diraikan di peringkat kebangsaan anjuran bersama kerajaan pusat dengan kerajaan negeri.Matlamat utama Rumah Terbuka Malaysia ialah memupuk perpaduan di kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana aman dan damai.

    
Hari Raya Aidilfitri diraikan oleh masyarakat beragama Islam khususnya Melayu setelah mengerjakan ibadah puasa selama sebulan dalam bulan Ramadhan.Ia adalah perayaan keagamaan yang juga mengandungi pelbagai nilai tradisi.Bagi kaum Cina,Tahun Baru Cina atau Gong xi Fa Chai merupakan perayaan adat tradisi yang dirayakan sebagai menyambut tahun baru bagi kalendar Cina.Kaum India yang beragama Hindu pula meraikan pesta cahaya yang dikenali sebagai Deepavali.

Bagi kaum Dayak di Borneo khususnya di Sarawak yang meraikan Gawai Dayak sebagai perayaan kaum adalah bersifat adat tradisi.Begitu juga bagi kaum Kadazandusun di Sabah yang merayakan Tadau Kaamatan sebagai menandakan kesyukuran selepas musim menuai.Bagi penganut agama Kristian pula,Hari Krismas atau Hari Natal disambut dengan meriahnya di seluruh negara.


   
    Enam perayaan uatama seperti yang disebutkan di atas yang bersifat tradisi adalah dikongsi bersama oleh semua rakyat Malaysia pelbagai keturunan dan agama melalui Perayaan Rumah Terbuka yang diadakan oleh individu atau kumpulan atau anjuran kerajaan sama ada di peringkat negeri atau persekutuan.Perayaan Rumah Terbuka yang dianjurkan oleh pihak kerajaan atau kumpulan bukan kerajaan lebih bersifat festival yang dapat diterima oleh semua kaum.

NEGARA MALAYSIA

Pengenalan 

     Negara Malaysia ialah sebuah negara persekutuan yang terletak di Asia Tenggara.Negara Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut China Selatan iaitu Semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan. Malaysia Timur terletak di bahagian utara Pulau Borneo yang bersempadan dengan Indonesia selatan dan Brunei di utara. Malaysia adalah salah satu negara perintis ASEAN.Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, dan bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia pada16 September 1963. Negara Malaysia mempunyai 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur walaupun pusat pentadbirannya terletak di Putrajaya.

     Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu.Selain daripada 13 buah negeri ini, terdapat tiga Wilayah Persekutuan, yang ditadbir di bawah kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Pada masa ini terdapat tiga Wilayah Persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.Ketiga-tiga Wilayah Persekutuan mempunyai status yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia, tetapi tidak mempunyai ketua negeri atau perundangan sendiri.


    Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Sehubungan dengan itu, ia bermakna negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak , Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia.Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing, seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia yang di tadbir oleh Kerajaan Pusat. Ada perkara-perkara yang dijadikan kuasa negeri dan negeri akan mentadbirkan kuasa.

Malaysia sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan, maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi Yang Di-Pertuan Agong, Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri dan Majlis Raja-raja. Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Wilayah-wilayah Persekutuan.Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong juga menjadi Kepala Utama Negara dan Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Negara. Baginda akan menjalankan tugas-tugas dibawah Perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri . Raja-raja pula menjadi Ketua Negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri-menteri Besar atau Ketua-ketua Menteri.


Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang kaya dengan palbagai kebudayaan yang unik dan tersendiri. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, Iban, Khadazan, Bajau, Dayak dan lain-lain. Di Semenanjung Malaysia, terdapat tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Mereka beragama  Islam, Buddha, Kristian dan Hindu. Manakala, kaum Iban merupakan suku kaum yang terbesar di Sarawak, diikuti oleh kaum Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan kaum-kaum etnik yang lain. Sabah juga mempunyai pelbagai suku kaum. Kumpulan etnik yang terbesar adalah kaum Kadazandusun yang merupakan satu pertiga dari jumlah penduduk Sabah diikuti oleh kaum Murut, Bajau, dan lain-lain lagi.Selain itu, walaupun penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama namun, rakyat di Malaysia hidup bersatu-padu dan hormoni. Mereka hidup bagaikan aur dengan tebing, saling bantu-membantu antara satu sama lain dan bermuafakat.

   

Dengan cabaran globalisasi yang melanda di seluruh dunia ketika ini, Negara Malaysia perlu menyusun strategi masing-masing agar tidak tersisih daripada arus kemajuan dunia dan menjadi mangsa penindasan pihak tertentu. Bagi menghadapi keadaan ini, seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira keturunan dan anutan agama, perlu bertindak sebagai satu bangsa, yakni Bangsa Malaysia, yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai matlamat yang sama iaitu membina sebuah negara yang lebih maju, selamat, aman dan makmur serta mampu bersaing dengan masyarakat lain di dunia.
Untuk melahirkan Bangsa Malaysia yang lebih berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, maka Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak memperkenalkan Konsep 1Malaysia yang berpaksikan prinsip “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Konsep ini bertepatan dengan cita rasa rakyat Malaysia dan sejajar dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

RUKUN NEGARA


Rukun Negara
Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang Ke-13. Rukun Negara diperkenalkan berikutan Peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun Negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia.
Prinsip Rukun Negara perlu dihayati dan diterapkan dari awal lagi sebagai pegangan individu warganegara Malaysia untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat.


a) Kepercayaan Kepada Tuhan
Bangsa dan Negara telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Jawatankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara.
 
Sebagai Rakyat Malaysia, kita hendaklah taat dan patuh kepada ajaran agama masing-masing.Kita hendaklah mengamalkan nilai-nilai murni mengikut ajaran agama masing-maisng.Dengan ketidak percayaan kepada agama boleh meruntuhkan peribadi dan melemahkan keyakinan diri individu.
b) Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja mengikut Perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang Di-Pertua Negeri
bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara bermaksud, bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebagai warganegara yang baik dan bertanggungjawab.Kita perlulah memberi taat setia kepada Raja-raja dan Yang Di –Pertuan Negeri.Selain itu,kita juga mestilah menghormati bendera negara Jalur Gemilang dan lagu kebangsaan Negaraku.

c) Keluhuran Pelembagaan
Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini.
Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan denga sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat.

d) Kedaulatan Undang-Undang
Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil.
Undang-undang menjamin kehidupan yang bebas dan aman bagi setiap anggota masyarakat.Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Undang-undang juga membentukan satu masyarakat yang bersikap sikap bertanggungjawab , ia juga membendung gejala sosial dan mencegah perlakuan jenayah.
Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan.

e) Kesopanan Dan Kesusilaan
Tingkah laku dan personaliti setiap individu adalah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.Dalam konteks hubungan masyarakat berbilang kaum di Negara ini,budi bahasa dan nilai-nilai murni perlu sentiasa dipupuk supaya menjadi amalan rakyat Malaysia.